Wie ben ik?

Ik ben Agnes van Merwijk, 47 jaar en moeder van twee fantastische tieners. Ik woon samen met mijn partner in een fijn huis aan de rand van Ridderkerk.

Ik heb een missie:

Ik wil mensen verbinden door in makkelijker Nederlands met elkaar te communiceren. Zeker over geldzaken.
Nu is het nog vaak zo, dat bedrijven en organisaties praten en schrijven op een hoog taalniveau.
Heel veel mensen begrijpen die moeilijke taal niet.
Dat heet de 'taalkloof'. Die taalkloof wil ik kleiner maken.

Waarom?

Ik heb ruim 20 jaar bij allerlei bedrijven gewerkt: ik regelde de boekhouding en de administratie en ook de belastingen.
Ook ben ik al bijna 10 jaar docent Nederlands. Ik heb les gegeven aan kinderen, tieners en volwassenen. De laatste jaren geef ik ook les aan vluchtelingen die Nederlands willen leren.
Ik weet dus veel over geld én ik weet veel over taal. Dat is fijn voor mij, want in ons land zijn geld en taal belangrijk.
Maar veel andere mensen vinden taal moeilijk, of niet leuk.
En geld vinden ze nog moeilijker.
Ik wil dat ook andere mensen meer weten over geld.
En dat ze die informatie kunnen lezen in makkelijke taal.
Zodat zij ook grip krijgen op hun geld. En op hun leven.

Wat is het probleem? Te moeilijke teksten

Een tijd geleden las ik een tekst van Marjolijn van Leeuwen. Zij werkt bij Pharos.
Ik heb de tekst een beetje veranderd, maar dit stond er ongeveer:

“Stel, Emma is 14 jaar en ze zit op het vmbo. Dan zal niemand zeggen: ‘Weet je wat?
Na de zomer ga jij gewoon lekker naar het vwo’. Iedereen snapt dat Emma daar ongelukkig zal zijn. En dat ze het grootste deel van de stof niet zal begrijpen.

Maar wordt Emma 18 jaar? En wordt ze ziek? Dan krijgt Emma ineens wel allemaal informatie op havo/vwo-niveau. En dat vindt iedereen normaal. Begrijpt Emma die informatie niet?
Dan zal dat wel aan haar liggen.

Het is dus belangrijk om aan jongeren uit te leggen: je hebt recht op informatie die jij kunt begrijpen. En je bent niet ‘dom’ als je de standaard-informatie vaak te moeilijk vindt.”

Dit geldt niet alleen voor informatie van dokters en ziekenhuizen.
En het geldt ook niet alleen voor jongeren zoals Emma.
Heel veel informatie is te moeilijk geschreven.

Daardoor weet Emma niet precies hoe ze weer beter kan worden.
En blijft ze dus pijn in haar buik houden.

Daardoor weten Sander (55 jaar) en Karin (53 jaar) niet dat ze over een paar jaar hun huis misschien moeten verkopen. Zij denken dat ze een 'aflossingsvrije' hypotheek hebben.

En daardoor weet Ibrahim (39 jaar) niet dat hij zorgtoeslag kan aanvragen.
Met die 100 euro toeslag per maand kan hij extra boodschappen kopen voor zijn gezin.

Wat is de oplossing? Makkelijke taal

Veel bedrijven en andere organisaties schrijven dus te moeilijke teksten. Ook de overheid doet dat.
Maar wat is dan 'te moeilijk'?

Er zijn 6 taalniveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.
A1 is het makkelijkste niveau en C2 het moeilijkste.

Bedrijven en organisaties schrijven meestal op taalniveau C1.
Dat is jammer, want maar 20 van de 100 mensen begrijpen die tekst.
Is een tekst geschreven op niveau B1?
Dan begrijpen 80 van de 100 mensen wat er staat: veel meer mensen dus!
(Enne... ook 'slimme' mensen vinden een B1-tekst fijner om te lezen.)

Veel mensen weten weinig over geld. Zij vinden geld moeilijk.
Dat komt omdat ze niet veel over geld hebben geleerd. Maar ook omdat ze informatie over geld vaak niet begrijpen.
Soms is geld inderdaad moeilijk om uit te leggen. Maar vaak niet. Je kan de informatie dan ook makkelijker opschrijven.
Dan begrijpen mensen het wel.
En dat is fijn.

Want als je meer weet over geld, kun je zorgen dat jij meer geld krijgt. Of minder schulden.
En als je meer weet over geld, kun je beter zorgen voor jezelf en voor je gezin.
Dan begrijp je beter wat de regels en afspraken zijn. Bijvoorbeeld van de overheid, of over de huur van je huis.
En dan… ben je vrijer om de keuzes te maken die jij wilt. Vrij om jouw leven te leven zoals jij dat wilt.

-->> Wat is mijn oplossing?

  • Ik help bedrijven en andere organisaties om in makkelijker Nederlands te schrijven.
  • Ik geef uitleg over geld in makkelijk Nederlands.
  • Ik maak producten die je kunt gebruiken, maar die je ook leren over geld. Zoals de 'Goed met geld' agenda.

Meer over de diensten van Goed met Geld en Taal